Zondagschool

Markus 10:14

De Here Jezus zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder ze niet.’

3 Johannes 1:4

Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.

Wat kostbaar om (jonge) kinderen te mogen opvoeden in het geloof; om ze de waarheid te mogen vertellen dat onze Here Jezus ook hun Verlosser is. Dankbaar dat we als ouders voor ze mogen bidden dat waar ze ook gaan en staan hun vertrouwen altijd op de Here God zullen stellen en mogen groeien in geloof!

De kinderen gaan na de eredienst naar hun eigen zondagsschoolruimte. Hier zullen ze een werkje maken, liedjes zingen, bidden en horen over de wonderlijke verhalen uit het oude en nieuwe testament. Ook is er ruimte om elkaar steeds beter te leren kennen; in de kring vertellen de kinderen hun belevenissen en stellen ze vragen.