Visie

Ezra was een priester en een Schriftgeleerde uit de oude tijd. Er is een Bijbelboek naar hem genoemd.
De Ezra gemeente wil ook zo zijn. Priesterdienst wil inhouden dat gelovigen dankoffers brengen aan God de Vader en aan de Heer Jezus. Dat mag door zingen en gebeden; Eredienst heet dat.

Wij willen in onze erediensten het verlossingswerk van Jezus Christus gedenken d.m.v. het vieren van het avondmaal, (1 CorinthiĆ«rs 11: 23-26) het eren van God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, die drie-eenheid en het luisteren naar Gods Woord, de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel Gods geĆÆnspireerde Woord is, waaruit we mogen leren en leven. Dat is het tweede kenmerk van Ezra in de oude tijd en van de Ezra gemeente vandaag. Onze samenkomst wordt door deze twee aspecten gekenmerkt.

Wij hebben als gemeente: Jezus Christus als middelpunt in ons leven en als middelpunt in onze samenkomsten. Doordat Hij ons zoveel Liefde heeft gegeven, willen wij die liefde ook uitdragen naar en zorgen voor elkaar, als broeders en zusters en bidden we samen met en voor elkaar.

Wij leven uit Zijn Woord en genade. We kennen ook geen lidmaatschap. Immers, als u christen bent hoort u bij de Gemeente van onze Heer Jezus Christus en bent u een van de vele leden (1 Kor. 12:11).

Als deel van het lichaam van Jezus Christus, geloven wij in de doop door onderdompeling, als meest bijbelgetrouwe uiting van bekering.

Daarbij mogen wij dit alles, in afhankelijkheid en dankbaarheid blijven doen, totdat Hij weerkomt. Want wij zien uit naar de Wederkomst! Het moment dat Christus de Gemeente (Zijn Bruid) ophaalt om in eeuwigheid bij Hem te mogen zijn. (Handelingen 1:11 en Openbaring 22:20)

Wij nodigen u van harte uit, zodat u zich een beeld kunt vormen over onze manier van samenkomen. Onze diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur.

Advendogebouw. Koersendijk 1. Nijverdal.