Ezra seminars 2019/2020

SPREKER: DATO STEENHUIS
THEMA: “Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie” (Openbaring 19:10)

08 sept. 2019: “Waar staan we nu?” (Brief van Judas)
13 okt. 2019 “Waar staan we straks?” (Openbaring 4 en 5)
10 nov. 2019 “Komt onze tijd uit de lucht vallen?” (Ezechiël)
8 dec. 2019 “Wie is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest?” (Joh.)
12 jan. 2020 “De Bijbel de norm of het milieu?” (Deuter.)
09 febr. 2020 “Voedselschaarste in de kerk.” (Lucas)
08 mrt. 2020 “Israël in Gods plan.” (Jeremia)
12 apr. 2020 “Nieuwe schepping op mars?”
10 mei. 2020 “Aanbidding in voetbal en festival?” (Elia)

Na ieder seminar is er koffie en nagesprek. Voor de kosten zal er een collecte worden gehouden.