Gemeente

De Ezra evangelische gemeente is een jonge gemeente welke is ontstaan in 2006. Onze leden zijn afkomstig uit Nijverdal en de wijde omgeving. Wij hebben allen het verlangen om samen God te eren en te dienen.
De gemeente wil uitnodigend en gastvrij zijn. De Bijbel, die wij geheel als waarheid nemen, is ons leidend richtsnoer. Wij voelen ons aangetrokken door de liefde van God en willen dat ook naar elkaar en ook naar anderen uitstralen.
U bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in onze gemeente.

Wij komen wekelijks zondagochtend samen om 10.00 uur in het Advendo gebouw aan de Koersendijk 1 in Nijverdal.
Tijdens de eredienst danken, bidden en loven we onze Here God. We houden wekelijks het avondmaal om te gedenken wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan aan het kruis. We zien dit als een opdracht om zo dikwijls wij samen komen het sterven en lijden te gedenken. Na de eredienst wordt er een gedeelte uit de Bijbel gelezen, bestudeerd en overdacht. De kinderen gaan op dat moment naar de zondagsschool

Naast de wekelijkse diensten vindt eens in de twee weken een bidstond plaats. Ook worden regelmatig seminars georganiseerd over een bepaald thema.