Ezra Seminars 2021/2022

SPREKER: DATO STEENHUIS

THEMA: – PROFETEN – “Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie” (Openb. 19:10)

WEES WELKOM! U WORDT HARTELIJK UITGENODIGD!

12 sept. 2021: “Samuel zag de Koning.”
10 okt. 2021 “Elisa zag de Trouwe Getuige.”
14 nov. 2021 “Jesaja zag de Knecht van God.”
12 dec. 2021 “Jeremia zag de Bron van Levend water.”
9 jan. 2022 “Ezechiel zag de Goede Herder.”
13 febr. 2022 “Daniel zag de Man in Linnen.”
13 mrt. 2022 “Joel zag de Leraar ter gerechtigheid.”
10 apr. 2022 “Zacharia zag de Spruit.”
8 mei. 2022 “Johannes de Doper zag de Bruidegom.”

Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.

Flyer van de seminars