Ezra Seminars 2020/2021

SPREKER: DATO STEENHUIS

THEMA: THORA STUDIES – Mozes over de Heer Jezus –

U bent van harte uitgenodigd om deze seminars bij te wonen. In verband met Corona is een protocol van toepassing. Neem hier a.u.b. kennis van en houdt u zich hier aan.

Corona-protocol

13 sept. 2020: “De wegen van Jahweh.” (Genesis 1 t/m 26)
11 okt. 2020 “De oplossing van Jahweh.”(Genesis 37 t/m 50)
8 nov. 2020 “Ingrijpen van Jahweh.” (Exodus 1 t/m 12)
13 dec. 2020 “De woning van Jahweh.” (Exodus 13 t/m 40)
10 jan. 2020 “De Knecht van Jahweh.” (Leviticus 1 t/m 17)
14 febr. 2020 “De vreugde van Jahweh.”(Leviticus 18 t/m 27)
14 mrt. 2020 “De orde van Jahweh.” (Numeri 1 t/m 15)
11 apr. 2020 “De genade van Jahweh.” (Numeri 15 t/m 36)
9 mei. 2020 “Het onderwijs van Jahweh.” (Deuteronomium 1 t/m 34)

Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.

Flyer van de seminars