Seminar “Wie is de Vader, de Zoon, de Heilige Geest?” – Dato Steenhuis


Evenementgegevens

  • Datum:

Dit is de 3e seminar rondom het thema: “Het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie” (Openbaring 19:10)