ANBI

De Stichting Ezra Evangelische Gemeente Nijverdal is een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Ezra Evangelische Gemeente Nijverdal
Profielnaam URL: www.ezra-nijverdal.nl
Statutaire zetel: Nijverdal
RSIN: 8222.25.098
Activiteiten: Christelijke stichting, kerkelijke gemeenschap
Omschrijving doelstelling: De bevordering van evangelisatie in de omgeving van Nijverdal, gemeenteopbouw en samenkomsten en pastoraal werk verricht op basis van de grondslag van de stichting. 
Bestuurders: Naam: Spenkelink, Harry
Functie: secretaris
Vergoeding: geen

Naam: Soer, Remko
Functie: voorzitter
Vergoeding: geen

Naam: Langkamp, Jan Albèrt
Functie: penningmeester
Vergoeding: geen
Postadres: Pijlkruid 59, 7443LV Nijverdal
Telefoon: 06-12750780
Email: Ezra.nijverdal@gmail.com
Beloningsbeleid: Er is een vastgestelde beloning voor de wekelijkse sprekers voor het geheel van hun werkzaamheden. Overige leden van de gemeenschap en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 
Uitgeoefende activiteiten 2020. Het bestuur van de Stichting Ezra evangelische gemeente Nijverdal heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij de samenkomsten. De stuurgroep waakt over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de gemeenteleden. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan:
– het verzorgen van wekelijkse samenkomsten;
– het verzorgen van pastoraal werk in de regio;
– tijden Covid: op afstand en digitaal omzien naar elkaar. 
BeleidsplanKlik hier voor onze beleidsplan
Financiële verantwoording 2020Klik hier voor het financiële overzicht.